HELP MEE!

HELP MEE!

Stichting Azzur is een vrijwilligersorganisatie die de nood van mensen die op of onder de armoede grens leven ziet en een helpende hand wil bieden. Wij werken nauw samen met stichting Voedselbank Oldambt. Wij zijn afhankelijk van giften en subsidies. Op dit moment zetten wij ons in voor ongeveer 400 gezinnen. Het aantal groeit sterk, mede ten gevolge van de economische recessie. Wij zoeken mensen en organisaties die mee willen helpen dit werk mogelijk te maken.

  • Buddy (samen naar de dokter, supermarkt)
  • Vrijwilligers (screenen en coachen, adviseren)
  • Giften (reiskosten, administratieve kosten, huur kantoor)

Om een indicatie te geven: voor € 1,- per gezin per week kunnen wij ons werk doen. Geef je op als donateur of stort eenmalig een gift op ons rekeningnummer, giro 5159995 t.n.v. Stichting Azzur, te Winschoten. Stichting Azzur heeft een ANBI verklaring. Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten, meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief. De stichting wil een transparante organisatie te zijn. De jaarrekening is op verzoek ter inzage voor subsidieverstrekkers.