STICHTING AZZUR

Stichting Azzur is een vrijwilligersorganisatie en is actief in de regio Oldambt. We bieden een helpende hand en een luisterend oor voor mensen die op, of onder de armoedegrens leven. Als mensen zich aanmelden voor een voedselpakket, dan gaan de medewerkers van Azzur met hen in gesprek om te beoordelen of men binnen de landelijk getelde criteria valt en er aanvullende hulp geboden kan worden. Op de volgende pagina's leest u over onze missie en werkwijze.

Agemene gegevens

 

  • Naam ANBI: Stichting Azzur
  • Publieke naam: Stichting Azzur 
  • KvK-nummer: 02095899 
  • RSIN/Fiscaal nummer: 817193327 
  • Website-adres: www.azzur.nl 
  • E-mail: info@azzur.nl
  • Telefoon: 0597-788705 
  • Adres: J.A. Koningstraat 28B 
  • Postcode: 9672 AD
  • Plaats: Winschoten

 

Doelstelling

Doelstelling
We bieden een helpende hand en een luisterend oor voor mensen die op, of onder de armoedegrens leven. Dit betekent voornamelijk doorverwijzen en het op orde brengen van de financiële situatie.

Missie

Ons uitgangspunt is een waardevol bestaan voor iedereen, omdat iedereen waardevol is. Mensen met financiële problemen, ervaren hun leven vaak helemaal niet als waardevol. De oorzaak waardoor mensen in de financiële problemen komen, is verschillend. Het is moeilijk om zonder hulp schulden vrij te worden.

Werkwijze

Mensen die hulp nodig hebben komen op eigen initiatief of via andere organisaties in contact met de voedselbank. Om in aanmerking te komen voor voedselhulp moet men voldoen aan de landelijk gestelde criteria. Een toetsing hiervoor wordt door medewerkers van Azzur gedaan tijdens het intakegesprek. Op verzoek wordt advies en begeleiding gegeven op initiatief van de persoon die om hulp vraagt.