Werkwijze

Werkwijze

Mensen die hulp nodig hebben komen op eigen initiatief of via andere organisaties in contact met de voedselbank. Om in aanmerking te komen voor voedselhulp moet men voldoen aan de landelijk gestelde criteria. Een toetsing hiervoor wordt door medewerkers van Azzur gedaan tijdens het intakegesprek. Op verzoek wordt advies en begeleiding gegeven op initiatief van de persoon die om hulp vraagt.

Bij de ondersteuning richten we ons op een aantal punten:

  • Primaire hulp in de zin van voedsel (Website: www.voedselbankoldambt.nl)
  • Kleding / huisraad enz
  • Voorlichting
  • Sociale stimulatie
  • Motivering richting arbeidsmarkt
  • Advisering op het gebied van regelgeving, subsidies en vrijstellingen
  • Begeleiding bij het op orde brengen van de financiĆ«n
  • Contact met maatschappelijk werk, sociale dienst, volkskredietbank en verslavingszorg